Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Β' Κύκλος

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Έχει γίνει ήδη αίτηση με το συγκεκριμένο ΑΦΜ.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Δεν έχετε συμπληρώσει Τράπεζα
Δεν έχετε συμπληρώσει IBAN
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης

Invalid Input
Εργασιακή εμπειρία

Invalid Input
Invalid Input
Παρακαλούμε επιλέξτε
Παρακαλούμε επιλέξτε